ساختمان مسکونی خانه دوست

توضیحات : ساختمان مسکونی خانه دوست طراح معمار: مهندس سعید علی محمدی طراح سازه: مهندس پویان کریمی کارفرما: جناب آقای کرمی تیم طراحی :استودیوی معماری سامو رندرینگ و پرزانته: بهار خنجری و محمد جمال افخمی لوکیشن: کرج، فردیس متراژ: 1900 متر مربع   این پروژه در سایتی با مساحت 500 مترمربع و با زیر بنای…

ساختمان مسکونی مدرن سفید

توضیحات : ساختمان مسکونی مدرن سفید طراح معمار: مهندس سعید علی محمدی طراح سازه: گروه مهندسین سیویل اس کارفرما: جناب آقای برزگر تیم طراحی :استودیوی معماری سامو رندرینگ و پرزانته: بهار خنجری و محمد جمال افخمی لوکیشن: کرج، فردیس متراژ: 2000 متر مربع این پروژه در سایتی به مساحت  500 متر مربع و با زیربنای…

مجتمع مسکونی پرستو

توضیحات : مجتمع مسکونی پرستو طراح معمار: مهندس سعید علی محمدی طراح سازه: مهندس سامان مصلحی تیم طراحی :استودیوی معماری سامو رندرینگ و پرزانته: بهار خنجری و محمد جمال افخمی لوکیشن: کرج، عظیمیه، میدان پرستو متراژ: 3900 متر مربع این پروژه در سایتی به مساحت  500 متر مربع و با زیربنای 3900 متر مربع در…

ساختمان مسکونی شهریار

توضیحات : ساختمان مسکونی شهریار طراح معمار: مهندس سعید علی محمدی تیم طراحی : استودیوی معماری سامو طراح سازه: گروه مهندسین مشاور سیویل اس کارفرما: جناب آقای خرقانی لوکیشن: شهریار، خیابان ولیعصر متراژ: 1200 متر مربع

ساختمان مسکونی شماره 24

توضیحات : ساختمان مسکونی شماره 24 طراح معمار: مهندس سعید علی محمدی طراح سازه: گروه مهندسین مشاور سیویل اس تیم مشاور معماری: استودیوی معماری سامو رندرینگ و پرزانته: بهار خنجری و محمد جمال افخمی لوکیشن : کرج،کمالشهر،خیابان بهشتی کارفرما: مهندس زرینه متراژ: 1200 متر مربع زیر بنا