خانه ویلایی آبشار

خانه ویلایی آبشار معمار :  Frank Lloyd Wright موقعیت بنا: Pennsylvania-USA     در میان تمامی پروژه هایی که توسط فرانک لوید رایت طراحی و ساخته شده اند اصلی مهم ثابت مانده است و آن توجه به ارزشهای انسانی می باشد. از ساده ترین ساختمان های مسکونی گرفته تا بناهای عظیم شهری ,از کارخانه گرفته…