خانه ویلایی اشریک

خانه ویلایی اشریک معمار : Louis Kahn موقعیت بنا : Pennsylvania-USA   «لوئی کان» در سال ۱۹۰۱ در کشور استونی که در آن زمان جزوی از اتحاد جماهیر شوروی بود متولد شد. وی در سال ۱۹۰۵ به همراه خانواده اش به آمریکا مهاجرت نمود. او در یکی از معتبرترین دانشگاه های معماری آن زمان به…